Bekroond door de Holl. M'i. van Landb. met de GOUDEN MEDAILLE.

MAANDBLAD VOOR DEN NEDERLANDSCHEN LANDBOUWER, ONDER REDACTIE VAN E. C. ENKLAAR, R. W. BOER, Prof. Dr. AD. MAYER, 1878. N°. 3. GRONDVERBETERING. In het vorig nommer van dit blad over grondverbetering sprekende, hebben wij twee punten met elkander overwogen, zijnde namelijk I°. de vraag, wat we meer bepaald onder dit woord hebben te verstaan en 2°. wat het toch eigenlijk is,

wat in onze verschillende gronden verbetering behoeft. Maar zeker behoeven wij wel niet te zeggen, dat de zaak daarmede nog niet is afgedaan, en dat, zullen wij geen half werk verrichten , wij thans ook nog noodzakelijk de vraag moeten overwegen , welke middelen ons tot die verbetering van den grond ten dienste staan. Maandbl. 3