BIJLAGE B.

MG, MLKE DE OPTOGT GEVOLGD DEEFT, 23 JUMJIBSI

Academie. Marieplaats.

Achter den Dom. Mariebrug.

Domsteeg. Station.

Achter St. Pieter.

Kromme Nieuwe Gracht. Mariebnig.

Drift. Marieplaats.

Voorstraat. Zalestraat.

Neude, Lijnmarkt.

Schoutensteeg. Oude Gracht, wz.

Ganzenmarkt. Hamburarerbruo'. O O

Oude Gracht, oz. Hamburgerstraat,

Bezembrug. Eunnebaan.

Oude Gracht, wz. Trans.

Choorstraat. Korte Nieuwstraat.

Steenweg. Munsterkerkhof.

Mariestraat. Academie.

BIJLAGE C.

WERKJES DIE BETREFFE\DE DE FEESTES FERSCREXEN ZIJN.

1". Yoorloopig plan der Maskerade, welke in de maand Junij des jaars 1851, door het Utrechtsche Studenten-corps zal worden gegeven.

Te Utrecht ter Boek- en Steendrukkerij, van P. W. van de Weijer.

14