B E E I G T.

Alle Treinen zullen te Maarn nabij de Herberg de Platlenburg en te Wolfhezen, tot het op- en afladen van Reizigers, stil houden, wanneer daartoe bij den Chef-Conducteur het vereischte verzoek door de belanghebbenden is gedaan.

Rijtuigen, paarden, slagtvee en andere dieren worden alleen op de Stations te Amsterdam, te Utrecht, te Veenendaal, bij Wolfhezen en te Arnhem opgenomen.

De Reizigers worden verzocht een kwart uur vóór den vertrektijd op de Stations tegenwoordig te zijn.

Vijf minuten vóór den vertrektijd worden de Kantoren tot afgifte van plaatsbriefies gesloten.

Op de Tusschen-Stations kunnen de uren van vertrek, en op de Eind-Stations die van aankomst eenigzins verschillen.

Op de Tusschen-Stations bij de dorpen worden slechts reizigers opgenomen, voor zoo verre er plaats in de rijtuigen voorhanden is.

3 ♦