‘Emmenk, Dingsd. "I

> Donderd. '

> Zaturd. I

|,’smorg. 10 ure, Vergulde Poortje.

Géldermalsem,

Oorcum,

’ jdagel.’smorg.9en 13ure,Hot.deTEurope.

K dagel. ’smorg. 9 en’smidd. B'^ureiLiggeiideOs.

Gouda, t i ure, Bellevue.

» » ’smidd. 12 » Hotel de I’Europe.

I > s 2 t Liggende Os,

’sGraveland, dagel. ’smidd. 4 ure. Vergalde Poortje.

Groningen, » ’savoiidslO » Bellevue.

’s Hage, n ’s midd. 2 i Hotel de I’Europe,

1. (Postk. » ’s nachts 12 » Wittevr. poort. Harderwijk, t ’s morg. 7Vs ™ ‘^®^‘*'tev,

9 » ’smidd. 127j ure. Vergulde Poortje,

» > ’s avonds 10 t Bellevue.

Hilversum, » ’smidd. 4 n Vergulde Poortje.

Ingen, Diugsd. 'j

t Donderd. l

» Zaturd. J

’smorg. lO’/a t > i>

Kampen, dagel. ’smidd. » » »

ip » ’s avonds 10 s Bellevue.

Laren, Zaturd. ’smidd. 1 ure. Postpaarden.

Leeuwarden, dagel. ’s avonds 10 ure, Bellevue.

Leerdam, "Vrijd. ’smidd. 2 ure, Witte Arend.

Leyien, dagel. ’smorg. 7Vs " Bellevue.

9 9 ’smidd. 2 9 Hotel de I’Europe.

Lienden, Zaturd. ’smorg. 11 9 Postpaarden.