ja broeders, die beschuldiging wacht hem, die nog gelooft aan de kracht der waarheid, die nog voor ideeën leven, strijden, sterven wil, die nog met Wallenstein’s Thekla zou willen uitroepen:

pO nimmlische, nehme den Kind zuriick.

iJcli habe genossen das irdische Glück,

»Ich habe gelebt, und geliebet. “

Godsdienst.—Kent de wereld haar? Die wereld van conventioneele vormen, die het sed non fado op dit gebied zoo gaarne van toepassing brengt., die wel den toegang begeert tot den hemel, maar niet den hemel in eigen gemoed, die wel met diepe meewarigheid van de zonden en ketterijen van anderen gewaagt, als de Pharizeër in de schriften , maar er verre van is om met den Tollenaar daar op eigen borst te slaan: Heere ontferm u over mij.

Vriendschap. Kent de wereld haar ?

Zoolang belang ons zaam verbindt.

/,-Zijt gij mijn trouwe, beste vrind."

Is dit te sterk gekleurd, broeders? O, mogt de waarheid dan bij u, niet bij mij zijn .. Aber

Liefde. Kent de wereld haar ? Goud is het bloed van het leven.

ƒƒ Goud is de sleutel van het hart

/ƒ De ware God der eeuw ,

n Het maakt de lijdende onschuld zwart

), De misdaad wit als sneeuw."

Hebt gij een hart? Welk eene bêtise. Hebt gij geld , fatsoen , familie ?