In het Canadeesche Jaspar natuurmonument: Mount Robson en Berg Lake.

een breede weg zoodat zij noch veel met elkaar, noch met de buitenwereld in aanraking komen. Gedeeltelijk wonen zij als in overgrootvaders tijd in leemen hutten, die toch aangenamer zijn dan zij eruit zien. Hun arbeid is gelijk van aard als de boerenarbeid overal elders. Afwisseling is er dus weinig in hun leven. Q Anders is dit in de steden. Daar neemt het leven, tenminste in de hoofdstad, den vorm aan van dat in de buitenlandsche steden. Doch het geheele leven draagt ook daar den stempel van de hoofdtak der verdiensten van het land, de vischvangst. Zonder de zee zou in het land geen stad, ja, het land bijna nauwelijks door menschen bewoond zijn Q Alleen hij kent IJsland, die een echte visschersstad bezocht en in het vischseizoen gezien heeft. Wanneer alles en allen, jong en oud, zich met de vischvangst bezig houden.

Men moet in het haringseizoen het stadje Siglufjördur in het Noorden bezocht hebben en gezien hoe mannen en vrouwen en zelfs de kinderen dagen en nachten onafgebroken werken om de rijkdommen van de zee

te bergen. De mannen varen uit, visschen, keeren met volgeladen barken terug, en strooien de glinsterende vangst als een zilveren stroom uit op de aanlegbruggen, waar de kloeke vrouwen de visschen bewerken en inzouten. Elders worden de tonnen op vrachtbooten geladen om op de wereldmarkt te worden gebracht. In de bureaux zitten de kooplieden en hun helpers te rekenen, te koopen, te verkoopen. Koortsachtig gaat het en moet het gaan, omdat wanneer het seizoen voorbij is het stadje een Doornroosje's slaap slaapt tot de haring in den volgenden zomer zijn zilveren lichaam weer in de Fjorden vertoont. Q

* *

IJsland is niet alleen een land van natuurschoonheid, maar ook een land van arbeid. Er gaan weinig menschen op reis om arbeid te zien. Dat kan men immers evengoed thuis zien, denken wel de meesten. Q Zeker, En ongetwijfeld is de natuur mooi. Het feit blijft echter desalniettemin bestaan, dat het mooiste van alles is: de arbeid! g

368