waarom is japan ten strijde getrokken?

tekort aan rijst aanvult. De ontsluiting van een markt, waar Japan zijn massa-producten kwijt kan, kan op twee wijzen geschieden: door samenwerking of door overheersching. Overeenkomsten in grooten stijl in Oost-Azië, gebaseerd op de politieke autonomie der wat volksaard en sociale en geographisch-klimatologische eigenaardigheden betreft op zich zelf staande gebieden, of imperialistisch streven, gebaseerd op de overheersching door het krachtigste centrum van activiteit en de onderworpenheid van de rest. — Zoo is de toestand op het oogenblik. Alles is nog onbeslist.

Adolf Reichwein.

Bij het Bibliografische Instituut te Leipzig is een afzonderlijke kaart van het „Verre Oosten" op een schaal van i : 8.000.000 verschenen, waarop men de krijgsverrichtingen goed kan volgen.