Marineblad

ons land voor dubbele lasten. Dat deze voorkomen kunnen worden is een geluk' kige omstandigheid van het samengaan van financieele, oeconomische en strategische belangen. Daarvan dient gebruik te worden gemaakt.

Indien de regeering het rapport, althans het voornaamste daaruit, zou publiceeren, dan zou iederen twijfel of critiek de mond gesnoerd worden. Dan zou men weten, dat werkelijk alle zijden van het vraagstuk tegenover elkaar zijn afgewogen en dat daarop de keus is gevallen, dat naar alle richtingen voor ons land het beste is.

De regeering drale niet langer. Zij is volkomen verantwoord, indien zij op het advies dezer commissie vaart. Uitstel in welken vorm ook is spelen met de hoogste landsbelangen, daar men de wetenschap moet bezitten, dat geen zakelijke motieven de beslissing zouden kunnen wijzigen. Bij de landsverdediging dient de politiek — vooral de politiek der leuzen — op den achtergrond te staan.

De regeering beslisse spoedig.

1478