Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Red.

tan

Datum:

9/12. 52

Tijd:

1300

Onderwerp: Du M e e( Ams terdam)

overleden.

13.

15.

\'

In Amsterdam/is vanmorgen^ op 71-jarige leeftijdjoverleden

ijd) overlegt

de heer A. P. du Mee, \directeur van **B bioscoop-theater ^

/

toraJ

De overledene had een grote naayy^Óor zijn vele werk op

het gebied van de liefdadighei^JuHij was onder meer een vn^

ing/(

de oprichters van de Nederlandse reisvereniging/; en later van het Bio-vacantieoord, /- en bestuurslid van de Sofia- ----V —Y- ^ vereniging/tot bescherming van dieren. l

Bron: anp

Regels: 7

Sluiten

Opties voor uitsnede