Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Red.

Datu

m:

Tijd:

Ond(

eo

19-5-66

. 1. 8-1. 9.......... lenvei

10.

11.

12.

13.

14.

15.

In Leuven hebben 500 Vlaamse studenten tijdens een hoogmis in de St. Pieterskerk het vrijheidslied van de Amerikaanse negers" We shall overcome" aangeheven en het strijdlied van de Vlaamse nationalisten," De Vlaamse Leeuw". De stu- jenten wilden hiermee protesteren tegen de beslissing de universiteit twee-talig te laten. De Vlamingen willen, dat ï ïe frans sprekende studenten worden overgebracht naar een lieuwe universiteit, in Wavre. Dit ligt in het franse taal- gebied, ten zuiden van Brussel. Tijdens ds mis legden de 3tudenten briefjes op de collecteschalen, waarop stond: geen gescheiden universiteit, dan geen geld". Zij hielden

re

rvolgensTs**r eigen collecte die volgens hun neggen

O-duizend belgische franken opbracht.

Bron: rtr

Regeis: 12^

650. 1. 12. 50. 000. 10. 65. A4. vdM.

Sluiten

Opties voor uitsnede