Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Red:

Datum:

Tijd:

' derwerp:

scherp

1 dec. 55

13

maanbedekking gemeten

3.

10

il

12.

13.

14

15.

450. t. 2 25000 7 SS A4 v. d. M.

QFisteravond zijn de eerste metingen verricht met de grote ^ / / -—-/ radio-telescoop, /die bij Dwlngelo in Drente is opgericht, Het instrument is nog niet geheel voltooid, /maar het was tyde- // \ /djior de maan-jf lijk in gereedheid gebracht, \om de bedekking/van de krabnevel

een

,

mep

van de helderste radiobronnen, /ÉMHHKÉnHHHHH waar te neme '^ / De volgende bedekking zal zich pas over negen jaar weer voor- doenJ/De waarneming naat wan van groot astronomisch belang/

/

omdat zij een inzicht verschaft aoatr' de oorzaak van de radio-

.^/

straling door deze radiobronneny/De geregelde waarnemingen

met de radio-telescoop in Dwingelo zullen vermoedelijk in '/'< het komende voorjaar kunnen beginnen.

Bron: anp

Regels: 10%

Sluiten

Opties voor uitsnede