Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Red.:

Datur

Tijd:

iderwerp:

jansen

15-12-65

7.... -... 8.

Deventer

1. In Deventer zullen voorlopig geen nieuwe buitenlandse 2. arbeiders te werk worden gesteld. Aanvragen voor werk3- . vergunningen zullen worden geweigerd. Dit is besloten 4 tijdens een bespreking tussen de plaatsvervangend-direc- 5. teur van de Arbeid, meester Van der Pijl( die staatssecre6- . taris De Meijer vertegenwoordigde), de directeur van het 7. Deventer Gewestelijk Arbeidsbureau, en de directie van 8. Ankersmit*s fabrieken. In de fabriek van Ankersmit is een 9. tijdelijk arbeidsbureau ingericht. Daar kunnen ontslagen - 10. 11. werknemers inlichtingen krijgen over beroepskeuze, om- scholing en dergelijke. Bij de 11—honderd werknemers die 7 Î2. ontslag is aangezegd zi jn 89 buitenlanders. - In Deventer ^^^7 13. gaat door de opheffing van Ankersmit 8-procent van de ^ 14. 15. industriële werkgelegenheid voor mannen verloren. Bron: Regeis: anp 14 /P <50. 1. 11. 50. 000. 10. 64. A4*dM

Sluiten

Opties voor uitsnede