Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE REVÜE DER SPORTEN.

Ml

De vorige week is onze tenniskampioene Kea Bonman m ons land teruggekeerd van haar Amerikaansche reis, waarvan ze naast de teleurstelling door den rheumatiekaanval toch ook veel prettige herinneringen overhield. Aan een medewerker der N. R. Crt. vertelde ze, dat ze veel geleerd had van de zware wedstrijden tegen sterke tegenstanders, zoodat het hoofddoel van „het avontuur", namelijk spelverbetering, zeer zeker bereikt was, Ze verhaalde verder,

dat ze een week voor de Amerikaansche dames kampioenschappen haar rug nog geen centimeter kon buigen zonder te vergaan van de pijn,

KEA BOUMAN.

dat ze door driemaal per dag electrische massage met stralen, die een decimeter in het lichaam doordrongen tenminste spelen kon, maar

dat ze de eerste dagen nog niet kon bukken cm een ba! op te rapen, zoodat de ballenjongens haar eiken bal moesten aangeven,

Voorziet Uw wagen van een te verwarmen

„V. C ."-Stuurwiel

IMPORTEURS:

C. W. F. NiZHLBAUM & Co. Korte Houtstraat 25a - Tel. 13171 's-GRAVENHAGE.

AUTOKOFFERS

Ons speciaal fabrikaat - Carrosserie „MUDDE"

Den Haag - Scheepersstr. 185 - Tel. 31326

dat Helen Wills ongenaakbaar was in haar baselinespel en zoo hard sloeg als slechts drie of vier heeren in ons land kunnen,

dat het eeuwig strakke en onbewogen gezicht van „miss Poker-face" een tegenstandster ondanks zichzelf kan prikkelen,

dat het luidruchtige en joelende Amerikaansche publiek, hetwelk de linesmen vaak uitfloot, bij de beslissende partij Cochet-Johnston voor de Davis Cup den Franschman bijna zijn zelfvertrouwen had doen verliezen,

'dat Washer door de „levendiger" ballen en de lang niet onberispelijke grasbanen, die onvoldoende tegen regen beschermd waren, vrijwel niets had kunnen presteeren,

dat ze na haar rheumatischen aanval zoo safe werd op forehand, dat ze op een decimeter na kon slaan, waar ze wilde,

dat haar grootste voldoening was de zege op mrs Malu lory in een temperatuur van 110 gr. op cementbanen te Los Angelos, waar Molla anders onverslaanbaar is,

dat men overal vol attentie voor haar was,

dat de Amerikaansche bond haar als afgevaardigde van het Nederlandsche tennis een fotoalbum in rood marokkijnleer ter herinnering had meegegeven.

dat een Amerikaansch blad van haar gefantaseerd had, dat ze een uiterst begaafd violiste was, die in de keuze tusschen tennisveld en concertzaal het eerste gekozen had,

dat ze in Hollywood bij Roman Novarro, Douglas Fairbanks en Mary Pickford geluncht had,

.dat men haar daar een financieel schitterend aanbod had gedaan voor de hoofdrol in een propagandafilm voor damessport (tennis, golf, paardrijden, zwemmen, gymnastiek, zeilen, enz.),

dat Helen Wills wèl amateur-tennisspeelster was, maar toch tegen een jaarlijksch honorarium van f32.000 één wekelijksch artikel over tennissport schreef,

dat men baar in Les Angelos bijna heeft laten beloven het volgend jaar den kampicenswisselbeker te komen verdedigen,

dat kapitein v. d. Heuvel van de „Rotterdam haar verblijf aan boord tot een genot had gemaakt,

dat de Amerikanen vast rekenen op het doorgaan van het Olympisch tennistournooi en

dat ze in 1928 daarom met een sterke ploeg (Tilden, Hunter, Lott, Hennesisey, miss Wills, mrs Mallory en miss Helen Jacobs) naar Europa zullen komen.

Berliner Kaufhaus

KALVERSTRAAT 192 - A'DAM

TELEFOON 36292

Parfumerieën en Toiletartikelen

Automohielbekieeders

STRIK EN BLEEKER

Kerkstraat 105 - AMSTERDAM

TELEFOON 36701

Bloemwerken van Kunst en Smaak

N.V. TUINBOUWINRICHTING

L. DIRKSE EN ZONEN

BURG REI GERST RAAT 19 UTRECHT - Telefoon 13212

Sluiten