Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1921. No. 52

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

517

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL Voor het College van Commissarissen gelieve men zich in Juli uitsluitend te wenden tot den heer G. Theod. Bom, die den heer J. M. Meulenhoff als gedelegeerd Commissaris opvolgt.

D. P. HARTING Directeur

Amsterdam, 30 Juni 1921.

Onderstaande veranderingen zijn aan te brengen in de naamlijst van Committenten.

Af:

Amsterdam

A. L. Snoek.

Amersfoort

B. Blankenberg & Zoon.

Haarlem G. W. Groeneveld.

Nunspeet

D. Algra.

Schiedam

P. Vink Pzn.

S n e e k

F. W. Wielenga.

Bij:

Amsterdam

Uitg.-mij. «De Gulden Ster». N.V. Spiritistische Boekh. en Uitg.-mij. (Dir. K. H. Noest Jr.) Eikenweg 8.

Den Haag

N. de Vries (Stempelfabriek). 's-Gravenhaagsche Schoolboekhandel (Dir. J. M. van den Hout).

Nunspeet

Joh Osinga.

S n e e k

L. Wielenga v/h. F. W. Wielenga.

COMMISSIE TOT REGELING VAN HET VERTALINGSRECHT

Alle brieven en stukken inzake het Vertalingsrecht gelieve men voortaan te

zenden aan den Administrateur der Vereeniging, den heer M. BRONNER, Heerengracht 124-128 ('t Boekhuis), Amsterdam.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Claude's book. Edited byL. Kelway-Bamber. With an introductory letter from Sir Oliver Lodge. Second edition. London (1919), op 24 Juni 1921 door de N.V. Spiritistische Boekhandel en Uitgevers-maatschappij, te Amsterdam.

(Met het bewijs tot het recht van uitgave in de Nederlandsche taal, van de uitgevers verkregen 21 April ig2ij.

Claude's second book. Edited bij L. KelwayBamber. With an introduction by Ellis Thomas Powell. With a portrait and one diagram. Second edition. London (1920), op 24 Juni 1921 door de N.V. Spiritistische Boekhandel en Uitgevers-maatschappij, te Amsterdam.

(Met het bewijs tot het recht van uitgave in de Nederlandsche taal, van de uitgevers verkregen 21 April ig2i).

Hill, Grace Livingston: Marcia. London, op 24 Juni 1921, door W. de Haan, uitgever te Utrecht.

(De eerste uitgaaj van dit werk verscheen in igo8 te Philadelphia onder den titel Marcia Schuyler).

London, Jack: The road. London, op 29 Juni 1921 door de Maatschappij voor goede en goedkoope lectuur, te Amsterdam.

(De eerste druk van dit werk verscheen te New York in 1907).

Porter, Eleanor H.: Lister Sue. With illustrations. Boston and New York (1921), op 23 Juni 1921 door J. Philip Kruseman, uitgever te 's-Gravenhage.

Prei, Dr. Carl du: Das Ratsel des Menschen. Einleitung in das Studium der Geheimwissenschaften. Leipzig, op 24 Juni 1921 door de N.V. Spiritistische Boekhandel en Uitgevers-maatschappij, te Amsterdam.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Leipsig in iSg2).

Reeve, Arthur B., The exploits of Elaine. A detective novel. Londen, op 27 Juni 1921 door J. C. Dalmeijer, te Amsterdam.

(De eerste uitgaaf van dit werk verscheen te New York in Cosmopolitan Magazine).

Sluiten