Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAMES-KRONIEK.

MODE-CAUSERIE.

De kindermode is altijd een geliefd onderwerp. Zij zijn ook zoo alleraardigst, die kleine vrouwtjes en mannetjes, en die leuke pakjes, die zij dragen, kunnen zoo allerliefst staan! Een kinderlijfje is ook zulk dankbaar materiaal. Het is nog niet misvormd door verkeerde gewoonten of funeste corpulentie. Het is nog recht en rank als een jong populiertje, het is bewegelijk, omdat het door conventie en corset nog niet verstard is, dus is het natuurlijk, waar en mooi. De kleeding, die het dekt, dient niet ter verhulling, om iets te verbergen of een valschen schijn te geven. Zij glijdt en plooit en wappert mee met de beweging van het kinderlichaam, zij lééft aan een levend wezentje, is illustreerend, accentueerend onderdeel.

De goede kinderkleeding behoort dan ook niet anders te zijn, dan in den kinderlijken geest. Jeugdig en zonder pretenties, zonder de opgaaf om „te doen alsof" omdat alles aan het jong frissche schepsel: kind, waar en oprecht met helderen blik de wereld in moet kijken.

IJdele mama's, die haar zoontje „uitdossen" met een matrozenpakje-met-lange-broek, doen de kindernatuur geweld aan.... Een kind schept geen behagen in zulk een lastig kleedingstuk anders dan uit zucht tot opvallen, het moet, uit den aard, zoo'n stel rechte lange pijpen lastig en benauwend vinden — ziet ook fflaar eens of hij er mee rennen en stoeien kan!

Er is zooveel aardigs op kindermodegebied, zonder dat men zijn kinderen in maskerade-pakjes behoeft te steken! Die verrukkelijke boven-de-knie rokjes en broekjes waaronder-uit die lange gezonde kinderbeenen kunnen rennen of gekruist op het kleed zitten die grappige scheeve Schotsche mutsjes met 'n veertje, die lage schoentjes met een bol pomponnetje — is het niet alles om te stelen?

then neele reeks kleine nouveautés heeft de Mode lachend rondgestrooid over de aarde. En gretig heeft elke vrouw geraapt, want het zijn werkelijk allerliefste nieuwtjes, vol bekoring, omdat ze uit een capricieus breintje geboren werden, en omdat ze

zoo sierlijk rondvlogen zonder zwaar chachet, maar toch een factor tot de algeheelheid: de vrouw.

Ziet nu eens naar de schoentjes. Oogenschijnlijk wordt daarop niet zoo streng gelet? Mon dieu! en wie zegt er dadelijk liefdevol van een vriendin: genade! wat een trappers! als zij zich met „gemakkelijk" schoeisel vertoont ? En wie heeft een klein beetje benijdend oog voor de marineblauwe laarsjes met de kozakkenkwasten van een elegantje? Geen denken aan, dat wij ons eigen schoeisel zouden durven négligeeren.

Hoe zouden wij ook kunnen? Er zijn zulke schattige schoentjes! Verbeeldt u lichtgrijs suède-leer met rozen beschilderd — o, leer is tegenwoordig zoo gewillig, alles maakt men er van: moiré, zijde, cuivre poli — tenminste daar lijken de schoentjes op, terwijl ze toch heusch van dierenhuid zijn en niets anders. Natuurlijk wordt zwart patentleer met grijs suède bovenstukken het meest gedragen: solide, practisch en fashionable bij tailleurs. Maar bijna alle tinten, die men voor japonnen slechts bedenken kan, zijn ook voor deze soort schoenen in suède te krijgen: champagne, glanzig-groen, gems, donker mahonie en nog veel meer. Bij deze soepele zachte schoenstoffen ziet men dan vaak in plaats van metalen vetergaatjes, geborduurde.

Veel wordt met borduursel gewerkt op ons modieus schoeisel. Bij de genre-moyen-age-japonnen wordt veel goudborduursel gebruikt, en dus, wat ligt nader, dan dat ook de schoentjes ermee worden versierd, of dat zij geheel van rijk goudbrocaat zijn! Of dat zij een gouden band om den enkel of over de wreef vertoonen ?

Bij het élégante négligé behooren coquette cashmere muiltjes met kleurige kraaltjes bestikt — omboord met een ruche fijne struisveerpluisjes, of als men heel élégant is en zijn echtgenoot goed gedresseerd heeft, zoodat hij niet met modderlaarzen in huis komt, neme men wit moiré, waarop gitten of kristalkralen zijn gewerkt, met een randje van kralenroosjes. Maar deze slippers zijn heel teer, en spoedig fanés.

A.

Neen, dank U!

Sluiten