is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 1-100, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2

Met afwijking van het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3°., der wet van 12 December 1892 ( Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 Augustus 1949 ( Staatsblad No. J 359) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1°. Edmund Wilbrandt, geboren te Ludwigsthal (Polen) 24 November 1916, electricien, wonende te Venlo, provincie Limburg; 2°. Bruno Kasimir Wolf, geboren te Donzig 5 Januari 1913, bankwerker, wonende te Zuilen, provincie Utrecht.

Artikel 3

Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 Augustus 1949 (Staatsblad No. J 359), wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1°. Artur Hendriks, geboren te Renkum (Gelderland) 2 October 1926, electricien, wonende te Renkum, provincie Gelderland; 2°. Herbert Sternberg, geboren te Altena (Duitsland) 1 Januari 1927, student, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 3°. Marga Sternberg, geboren te Altena (Duitsland) 13 Februari 1928, zonder beroep, wonende te Den Helder, provincie Noordholland.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 17 Januari 1952. De Minister van Justitie,

JULIANA.

H. MULDERIJE.

Uitgegeven de eerste Februari 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.