Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing........... . ... f 43 000 hiervan komt ten laste van: artikel 28 van deze begroting ƒ 3 000 artikel 62 van deze begroting 40 000 41 000 zodat wordt uitgetrokken . . . 21 Bijdragen voor inkoop van diensttijd voor pensioen.......... hiervan komt ten laste van: . . . . ƒ 15 000 artikel 37 van deze begroting ƒ 10 000 artikel 71 van deze begroting 5 000 15 000 zodat wordt uitgetrokken AFDELING IV. AFSLUITDIJK C. A....... 22 Aandeel in de personeelsuitgaven, vermeld in artikel 18 23 Aandeel in de algemene uitgaven, vermeld in artikel 19 24 Werken voor de afsluiting der Zuiderzee...... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). 25 Maatregelen en werken in verband met de waterstaatkundige toestand als gevolg van de afsluiting van de Zuiderzee.........T........... AFDELING V. NOORDOOSTELIJKE POLDER Onderafdeling I. WATERBOUWKUNDIGE WERKEN ..... ........... 26 Aandeel in de personeelsuitgaven, vermeld in artikel 18 27 Aandeel in de algemene uitgaven, vermeld in artikel 19 28 Aandeel in de kosten van aanschaffingen, vermeld in artikel 20.................... 29 Representatiekosten.............. 30 Dienstkleding................. 31 Opnemingen, peilingen, grondboringen en verdere uitgaven in verband met de voorbereiding van de werken 32 Indijking en droogmaking............. Maximum van de verplichtingen, die in 1952 zullen worden aangegaan.....ƒ 2 500 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). Nihil Nihil 375 000 26 000 4 000 345 000 Memorie 59 597 200 4 347 OOP 513 500 96 000 3 000 1 500 6 000 6 000 2 500 000

Sluiten