is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 101-200, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

416 Bijdrage aan Hoofdstuk X der Rijksbegroting in de subsidie en andere uitgaven in verband met middenstandsbelangen.................. 50 000 418 Bijdrage in de kosten van onderzoeken in de Iandbouwen voedselvoorzieningsindustrie door het Centraal Instituut voor Industrialisatie........... 50 000 TITEL B. BUITENGEWONE DIENST: I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER .... 8 974 000 n. KAPITAALSUITGAVEN............. 11373 706 I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER . . ƒ 8 974 000 AFDELINGEN: I. MINISTERIE................ 33 000 II. DIRECTIE VAN DE LANDBOUW..... 8 941 000 AFDELING I. MINISTERIE.......... 33 000 Onderafdeling I. ALGEMENE LEIDING..... 33 000 Paragraaf 1. Algemeen .............. 33 000 419 Bijdrage aan Hoofdstuk X der Rijksbegroting in de kosten van de distributie............. 33 000 AFDELING II. DIRECTIE VAN DE LANDBOUW 8 941 000 Onderafdeling I. ALGEMENE ZAKEN..... ) 221 400 Paragraaf 3. Aangelegenheden met betrekking tot het verzorgen en het binnenhalen van de oogst ...... 718 400 420 Personeelsuitgaven..........ƒ 154 600 door te berekenen aan derden .... 5 500 --149 100 421 Algemene uitgaven................ 68 400 422 Aanschaffingen van kantoormeubilair, -machines en stoffering.................... 900 423 Uitgaven verband houdende met de voorziening in de behoefte aan arbeidskrachten, ten behoeve van de landbouwwerkzaamheden............... 500 000 Paragraaf 4. Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden ..................... 503 000 424 Subsidie aan de Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden over 1952 en afgesloten dienstjaren...... 503 000