is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 101-200, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 2

Dit Protocol zal worden beschouwd als wezenlijk deel uit te maken van de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse Douane-overeenkomst. Dit Protocol zal als „zesde Protocol” van de Douane-overeenkomst worden beschouwd.

Dit Protocol zal worden bekrachtigd en de akten van bekrachtiging zullen zo spoedig mogelijk te Brussel worden uitgewisseld.

Dit Protocol zal in werking treden een maand na uitwisseling van de bekrachtigingsoorkonden. Het vervangt het accoord, vervat in de briefwisseling van 28 September 1951, dat de bepalingen van dit Protocol voorlopig van toepassing verklaarde met ingang van de eerste dag van de derde maand volgende op de dag der briefwisseling.

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde gevolmachtigden dit Protocol hebben ondertekend en van hun zegel hebben voorzien.

Gedaan te ’s-Gravenhage, 28 November 1951, in tweevoud, in de Franse taal en in de Nederlandse taal, welke beide teksten gelijkelijk authentiek zijn.

(w.g.) W. DREES (w.g.) Eg. GRAEFFE