Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING VIII. RIJKSTUCHT- EN OPVOEDINGSWEZEN..................... Memorie Onderafdeling IV. TUCHTSCHOLEN, RIJKSOPVOEDINGSGESTICHTEN EN RIJKSOBSERVATIEHUIS.................... Memorie 253 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst. Memorie Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan ƒ 100 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). AFDELING IX. UITVOERING PSYCHOPATHENWETTEN, RECLASSERING EN VOORLICHTING IN STRAFZAKEN................ 65 000 Onderafdeling II. PSYCHOPATHENZORG .... 65000 Paragraaf 2. Rijksasyls ............. 65 000 254 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst. 65 000 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan f 75 000. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259). AFDELING X. VERZEKERINGSKAMER .... 450 000 255 Nieuw-, aan- en verbouw en aankoop van gronden en opstallen door bemiddeling van de Rijksgebouwendienst 450 000 Maximum van de verplichtingen die in 1952 zullen worden aangegaan Memorie. Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259).

Artikel II

Op de artikelen voor personeelsuitgaven van het bij deze wet vastgestelde hoofdstuk, te weten de artikelen 2, 10, 11, 19, 20, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 45, 48, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 71, 73, 90, 91, 95, 100, 104, 107, 112, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 139, 148, 160, 163, 169, 175, 178, 182, 188, 190, 197, 200, 203, 206, 209, 212, 222, 226, 229, 234, 235 en 241, worden aangewezen uitgaven wegens:

1. bezoldiging van personeel in vaste en in tijdelijke dienst; 2. bezoldiging van personeel op arbeidsovereenkomst; 3. lonen van personeel in los dienstverband; 4. lopende toelagen; 5. incidentele uitkeringen; 6. sociale lasten.

Sluiten