Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel IV

De volgende artikelen van voormeld hoofdstuk worden gelezen als volgt:

TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE. Onderafdeling IX. OVERIGE UITGAVEN. Artikel 24 Sociale lasten.............f 12 622 040 waarvan komt ten laste van de diverse artikelen voor personeelsuitgaven .... 12622040 zodat wordt uitgetrokken............. Nihil AFDELING II. GENERALE THESAURIE. Onderafdeling VI. DIENST DER RIJKSBEGROTING. Paragraaf 1. Algemeen Beheer. 111 Personeelsuitgaven...........f 2 134 440 waarvan voor werkzaamheden van de Centrale Accountantsdienst in opdracht en ten laste van andere Ministeries . . . 150 000 zodat wordt uitgetrokken.............ƒ 1 984 440 waardoor het artikel wordt verhoogd met f 153 000. AFDELING III. BELASTINGDIENST EN DOMEINEN. Onderafdeling III. DIENST VAN HET KADASTER. 143 Personeelsuitgaven...........f 6 823 550 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk XI der Rijksbegroting (ruilverkaveling) . . . 500 000 zodat komt ten laste van de dienst van het kadaster . 6 323 550 waardoor het artikel wordt verhoogd met f 410 000. 145 Specifieke uitgaven van het kadaster . . ƒ 334 800 waarvan komt ten laste van Hoofdstuk XI der Rijksbegroting (luchtkartering) ... 31 000 zodat komt ten laste van de dienst van het kadaster . 303 800 waardoor het artikel wordt verhoogd met f 80 000. TITEL B. BUITENGEWONE DIENST I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER. AFDELING II. GENERALE THESAURIE. Onderafdeling V. ECONOMISCHE EN SOCIALE ZAKEN. Paragraaf 1. Algemeen Beheer. 186 Vergoeding aan de Maatschappij tot Financiering van het Nationaal Herstel N.V. of aan door deze aangewezen instellingen van geleden verliezen aan hoofdsom of rente

Sluiten