is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 251-300, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 111b Aanbouw van 5 patrouillevaartuigen voor de maritieme havenverdediging Memorie waarvan ten laste van derden 5 stuks...........Memorie zodat wordt uitgetrokken......... Nihil Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). Artikel II Ten gevolge van het bepaalde in het voorgaande Artikel van deze wet wordt: verhoogd en mitsdien met: gebracht op: de Buitengewone dienst n. KAPITAALSUITGAVEN . . . . ƒ 76 300 000 ƒ 207 869 000 Buitengewone dienst II. Kapitaalsuitgaven Afdeling UI Afdeling III . Onderafdeling II Paragraaf 1 76 300 000 76 300 000 76 300 000 206 864 000 192 188 000 191 300 000 Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Mei 1952. JULIANA. De Minister van Marine, C. STAF. Uitgegeven de zesde Juni 1952. De Minister van Justitie, H. MULDERIJE.