is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 251-300, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk VI der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1950

. Art. Omschrijving C. Rijksuniversiteit te Groningen CII. Onderwijs 192 Algemene uitgaven.......... 194 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding nieuwing............ Bedrag en ver23 72 26 D. Technische Hogeschool te Delft DII. Onderwijs 201 Algemene uitgaven.............. 203 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing ................ 45 3? 1 179 O- 1 237 Afdeling VI. Oudheidkunde en Natuurbescherming Onderafdeling III. Oudheidkundig Bodemonderzoek, Monumentenzorg en Musea Paragraaf 3. Monumentenzorg B. Verzorging van aan het Rijk behorende of bij het Rijk in gebruik zijnde monumenten voor zover de kosten daarvan ten laste van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen komen Algemene uitgaven.............. 21 - C. Verzorging van andere monumenten 244 Subsidiën en overige kosten voor het onderhoud en de instandhouding van historische gedenktekenen en van gebouwen, die oudheidkundige of kunstwaarde hebben 245 Subsidiën en overige kosten ten behoeve van het onderhoud en de instandhouding van brandblus-installaties in gebouwen, die oudheidkundige of kunstwaarde hebben ................. 253 Paragraaf 4. Museumwezen B. Rijksmusea B I. Rijksmuseum te Amsterdam Algemene uitgaven...... 21 3 420 1 1 S :