Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in artikel 367 van het Wetboek van Strafvordering, of de kinderrechter”;

in hetzelfde artikel wordt:

in plaats van het gestelde onder E en F gelezen:

„E. de arrondissements-rechtbank te Zwolle: te Harderwijk;”;

met vervanging van de hoofdletters „G.”, „H.”, „I.” en „J.” door onderscheidenlijk „F.”, „G.”, „H.” en „I” na het gestelde achter „I.” (nieuw) tussengevoegd:

„J. de arrondissements-rechtbank te Haarlem: te Zaandam;”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag, volgende op die waarop het wordt afgekondigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 4 Juli 1952.

JULIANA.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Uitgegeven de achtste Juli 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Sluiten