is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 401-500, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3

1. In elke krachtens de Wet bescherming bevolking gevormde kring, staat onder het gezag van de kringraad een kringnoodwacht. 2. Het hoofd bescherming bevolking is als zodanig hoofd van de kringnoodwacht.

Artikel 4

1. Onder het gezag van Onze Minister van Binnenlandse Zaken staat een Rijksnoodwacht.

2. Het hoofd van het commando, dat krachtens de Wet bescherming bevolking Onze voornoemde Minister in zijn taak met betrekking tot de bescherming van de bevolking bijstaat, is als zodanig hoofd van de Rijksnoodwacht.

Artikel 5

1. Voor elke provincie, welke niet behoort tot een krachtens de Wet bescherming bevolking gevormd gewest en voor het deel ener provincie, dat niet tot een zodanig gewest behoort, staat onder het gezag van Onze Commissaris een provinciale noodwachtstaf.

2. De commandant, die krachtens de voornoemde wet Onze Commissaris in zijn taak met betrekking tot de bescherming van de bevolking bijstaat, is als zodanig hoofd van de provinciale noodwachtstaf.

Artikel 6

1. Voor elk krachtens de Wet bescherming bevolking gevormd gewest staat onder het gezag van de gewestelijke raad een gewestelijke noodwachtstaf.

2. De commandant, die krachtens de voornoemde wet de gewestelijke raad in zijn taak met betrekking tot de bescherming van de bevolking bijstaat, is als zodanig hoofd van de gewestelijke noodwachtstaf.

TITEL II

De rechtstoestand van de noodwachters

Artikel 7

1. De hoedanigheid van noodwachter wordt verkregen door inlijving bij een noodwacht of een noodwachtstaf. De inlijving geschiedt door:

a ) benoeming of indienstneming overeenkomstig artikel 9; b) het aangaan van een verbintenis overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 10; c) opdracht krachtens artikel 11; d) indeling na melding ingevolge oproeping krachtens artikel 80; e) indeling na melding ingevolge oproep krachtens artikel 226 van de gemeentewet.