is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 401-500, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toestand voor de wijziging Toestand na de wijziging Onderdeel Functie Bijlage en schaal- of groepsnummer Functie Bijlage en schaal- of groepsnummer heffing van het beheer van zijn kantoor, werkzaam is gesteld aan het departement van Financiën, een directie of inspectie 4. Idem Scheikundige van het laboratorium van het Ministerie van Financiën A 112 5. Idem Landmeter van het kadaster A 112 Landmeter van het kadaster *) A 112 6. Idem Bewaarder van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen aan een kantoor der 4e klasse A 114 7. Idem Ontvanger aan een kantoor der 4e klasse A 114 8. Idem Scheikundige le klasse van het laboratorium van het Ministerie van Financiën A 128 9. Idem Scheikundige bij het laboratorium van het Ministerie van Financiën A 128 10. Idem — — Ontvanger a ) A 133

l ) Hoofden van kleine bureaux van de kadastrale dienst genieten tevens een toelage van f25 ,— per maand, hoofden van grote bureaux van f 50 per maand. (Deze voetnoot wordt geacht 1 Januari 1948 te zijn opgenomen.)

8 ) De ontvangers, genoemd in bijlage 1 van het Ambtenarenbesluit Belastingdienst, genieten een maximum-salaris van f 540. Indien deze ontvangers niet zijn belast met het beheer v an een ontvangkantoor en zij op de dag voorafgaande aan die van inwerkingtreding v an dit besluit werden beloond volgens schaal 103, bedraagt voor hen het maximumsalaris f 500.