is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 102-198, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 Algemene uitgaven.......ƒ 20 000 waarvan komt ten laste van derden. 15 000 zodat wordt uitgetrokken........... 5000 D. Bureau Sociale Aangelegenheden ...... 45 500 30 Personeelsuitgaven.............. 28 000 31 Algemene uitgaven............. 17 500 E. Personenvervoer ............. 169 000 E1. Leiding, Administratie en Technische Dienst . 168 500 32 Personeelsuitgaven.............. 98 000 33 Algemene en specifieke uitgaven........ 39 000 34 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak..............ƒ 91 300 door te berekenen aan diverse instellingen ............. 91 300 zodat wordt uitgetrokken........... Nihil 35 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing ............ƒ 415 100 waarvan wordt doorberekend aan diverse instellingen....... 383 600 zodat wordt uitgetrokken........... 31 500 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). EII. Eigen vervoerdienst 36 Personeelsuitgaven........ƒ 40 200 door te berekenen aan diverse instellingen ............. 40 200 zodat wordt uitgetrokken........... 37 Algemene en specifieke uitgaven . . ƒ 6 500 door te berekenen aan diverse instellingen .....,....... 6 500 zodat wordt uitgetrokken........... 38 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak..............ƒ 80 000 door te berekenen aan diverse instellingen ............. 80 000 zodat wordt uitgetrokken Nihil Nihil Nihil Nihil EIII. Garage- en reparatiebedrijf ....... 39 Personeelsuitgaven........ƒ 38 900 door te berekenen aan diverse instellingen ............. 38 900 zodat wordt uitgetrokken........... 40 Algemene en specifieke uitgaven . . ƒ 13 700 door te berekenen aan diverse instellingen ............. 13 700 zodat wordt uitgetrokken........... 41 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak..............ƒ 113 300 door te berekenen aan diverse instellingen . . ........... 113 300 zodat wordt uitgetrokken........... 42 Aanschaffingen van machines.... ƒ 1 500 door te berekenen aan diverse instellingen ............. 1 000 zodat wordt uitgetrokken........... Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet (Stb. 1927, no. 259). F. Huishoudelijke Dienst ........... 43 Personeelsuitgaven........ƒ 223 700 door te berekenen aan diverse Afdelingen ............. 15 000 zodat wordt uitgetrokken 500 Nihil Nihil Nihil 500 248 300 208 700

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Algemene en specifieke uitgaven........ 36100 Centrale aankopen van kantoor- en tekenbehoeften ..............ƒ 250 000 door te berekenen aan diverse Afdelingen ............. 249 000 zodat wordt uitgetrokken........... 1 000 Overige uitgaven voortvloeiende uit de technische taak..............ƒ 20 500 door te berekenen aan diverse Afdelingen ............. 19 000 zodat wordt uitgetrokken........... 1 500 Centrale aankoop, c.q. overneming van kantoormeubilair, -machines en stoffering, alsmede de daarop betrekking hebbende kosten van vervoer, herstel, opslag etc.........ƒ 50 000 Opbrengst wegens verkoop c.q. doorberekening aan diverse Afdelingen . 49 000 zodat wordt uitgetrokken........... 1 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 2. Wetgeving en Juridische Zaken . . . 135 600 Personeelsuitgaven.............. 118 500 Algemene uitgaven............. 15 400 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 1 700 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 3. Financiële Zaken ......... 925 900 Personeelsuitgaven.............. 746 900 Algemene en specifieke uitgaven........ 92 000 Diensten te verrichten door derden....... 85 000 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 2 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet fStb. 1927, no. 259). Paragraaf 4. Accountantsdienst ........ 594 900 Personeelsuitgaven........ƒ 1 146 900 waarvan wordt doorberekend . . . 607 500 zodat wordt uitgetrokken........... 539 400 Algemene uitgaven.......ƒ 122 000 waarvan wordt doorberekend ... 67 500 zodat wordt uitgetrokken........... 54 500 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing .................. 1 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet ('Stb. 1927, no. 259). Paragraaf 5. Organisatie en Efficiency .... _ 94 600_ Personeelsuitgaven.............. 71 300 Algemene en specifieke uitgaven........ 23 300 Paragraaf 6. Voorlichting ........... 159 200 Personeelsuitgaven.............. 116 500 Algemene en specifieke uitgaven . .ƒ 50 100 waarvan komt ten laste van andere diensten............ 8 900 zodat wordt uitgetrokken...... . ... . 41 200 Persexcursies en -conferenties......... 1 500 Paragraaf 7. Documentatie .......... 130 00 ^ Personeelsuitgaven.............. 87 000 Algemene uitgaven.............