Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. Omschrijving Tarief mbis Korreltjes van gietijzer, van ijzer of van staal, ook indien gebroken of gezeefd ......... 1 t.h. 699 Welijzer en ingots van ijzer of van staal: a. Welijzer........ 1 t.h. b. Ingots: 1. niet geplatteerd .... 1 t.h. 2. geplatteerd...... 1 t.h. 700 Blooms, billets, bramen en largets, van ijzer of van staal; ijzer en staal, enkel voorbewerkt door smeden of door hameren (ruwe smeedstukken): a. Blooms en billets: 1. gewalst: A. niet geplatteerd . . . 2 t.h. B. geplatteerd..... 2 t.h. 2. gesmeed....... 2 t.h. b. Bramen en largets: 1. gewalst: A. niet geplatteerd . . . 2 t.h. B. geplatteerd..... 2 t.h. 2. gesmeed....... 2 t.h. c. ruwe smeedstukken .... 3 t.h. 701 Coils voor het walsen van plaat, van ijzer of van staal: a. niet geplatteerd, met een breedte: 1. van minder dan 1,5 m . . 3 t.h. 2. van 1,5 m of meer . . . 3 t.h. b. geplatteerd....... 3 t.h. 702 Universaalplaten, van ijzer of van staal: a. niet geplatteerd...... 3 t.h. b. geplatteerd....... 3 t.h. 703 Staven van ijzer of van staal, warm gewalst of warm geperst, dan wel gesmeed (walsdraad daaronder begrepen); staven van ijzer of van staal, koud getrokken of koud afgewerkt; holle staven van staal, voor mijnboringen: a. enkel warm gewalst of warm geperst: 1. Walsdraad: A. bestemd voor bepaald industrieel gebruik *) . 1 t.h. B. ander ...... 4 t.h. 2. massieve staven: A. bestemd voor bepaald industrieel gebruik. vrij B. andere...... 3 t.h. 3. holle staven van staal, voor mijnboringen..... 3 t.h. b. enkel gesmeed...... 3 t.h. c. enkel koud getrokken of koud afgewerkt ....... 3 t.h. d. geplatteerd of met bewerkt oppervlak (gepolijst, bekleed, enz.):

‘) Ind eling onder deze post is onderworpen aan de vo orwaarden, vast te stellen door de Minister van Financiën.

No. Omschrijving Tarief 1. enkel geplatteerd met onedele metalen: A. warm gewalst: I. Walsdraad .... 4 t.h. II. andere..... 3 t.h. B. koud getrokken of koud afgewerkt..... 3 t.h. 2. andere: A. Walsdraad: I. verzinkt of vertind, bestemd voor bepaald industrieel gebruik 1 ) 1 t.h. 11. ander..... 4 t.h. B. overige...... 3 t.h. 704 Profielijzer en profielstaal, warm gewalst of warm geperst, gesmeed, koud getrokken of koud afgewerkt, ook indien van gaten voorzien doch niet ineen- of aaneengezet; damwandplanken van ijzer of van staal, ook indien van gaten voorzien of bestaande uit aaneengezette delen: a. Profielijzer en profielstaal: 1. enkel warm gewalst of warm geperst: A. Profielijzer en profielstaal in U-, I- en H-vorm, met een lijfhoogte 2 ): I. van minder dan 80 mm: aa. niet van gaten voorzien . . . 3 t.h. bb. van gaten voorzien .... 8 t.h. II. van 80 mm en meer: aa. niet van gaten voorzien . . . 3 t.h. bb. van gaten voorzien .... 8 t.h. B. Zoresijzer en -staal: I. niet van gaten voorzien ...... 3 t.h. II. van gaten voorzien 8 t.h. C. ander profielijzer en -staal: I. niet van gaten voorzien ...... 3 t.h. II. van gaten voorzien 8 t.h. 2. enkel gesmeed: A. niet van gaten voorzien 3 t.h. B. van gaten voorzien . . 8 t.h. 3. enkel koud getrokken of koud afgewerkt: A. niet van gaten voorzien: I. verkregen door buigen of vouwen van plaatijzer, plaatstaal, bandijzer of bandstaal..... 6 t.h. II. ander..... 3 t.h. B. van gaten voorzien . . 8 t.h.

') Indeling onder deze post is onderworpen aan de voorwaarden, vast te stelien door de Minister van Financiën. ! ) Voor profielijzer en profielstaal in U-, I- en H-vorm wordt onder lijfhoogte verstaan, de afstand tussen de buitenste evenwijdige vlakken.

Sluiten