Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel V

Het volgende artikel van het in Artikel 1 genoemde hoofdstuk vervalt:

TITEL B. BUITENGEWONE DIENST

I. UITGAVEN VAN AFLOPEND KARAKTER.

AFDELING II. WEDEROPBOUW EN VOLKSHUISVESTING. Onderafdeling IV. TECHNISCHE CONTROLE.

92 Voorlopige voorzieningen aan onroerend goed, uitgezonderd schepen ƒ 50 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 der Comptabiliteitswet {Staatsblad 1927, no. 259).

Artikel VI

Ten gevolge van het bepaalde in de voorgaande Artikelen van deze wet wordt:

verhoogd verminderd met: met: de Gewone dienst...................ƒ 2 892 268 de Buitengewone dienst I. Uitgaven van aflopend karakter............ 1 826 000 II. Kapitaalsuitgaven................. 60 500 Gewone dienst Afdeling I Afdeling I. . . Onderafdeling V Afdeling II Onderafdeling I Onderafdeling II Afdeling IV Afdeling IV..................... 2 665 068 Onderafdeling I................... 2 665 068 227 200 227 200 10000 10 000

verhoogd verminderd met: met: Buitengewone dienst I. Uitgaven van aflopend karakter Afdeling 1 Afdeling I...................... .1 976 000 Onderafdeling III.................. 1 500 000 Onderafdeling V................... 476 000 Afdeling II Afdeling II . . Onderafdeling IV Onderafdeling V II. Kapitaalsuitgaven Afdeling IV Afdeling IV..................... 60 500 Onderafdeling I................... 60 500 ƒ 150 000 50 000 100 000

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 Mei 1953.

JULIANA.

De Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting,

H. WITTE.

Uitgegeven de negen en twintigste Mei 1953.

De Minister van Justitie, L. A. DONKER.

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Bijl. Hand. II 52/53, 2904; Hand. II 52/53, bladz. 3607; Bijl. Hand. I 52/53, 2904; Hand. I 52/53, bladz. 3337.

Sluiten