is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1953, no. 301-399, 01-01-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behoort (Stb. 375). bij Koninklijk besluit van 4 Augustus

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken, BEEL.

BIJLAGE B 1

ALS BEDOELD IN HET EERSTE LID VAN ARTIKEL 3A VAN HET TOELAGEBESLUIT 195 1 BEVATTENDE EEN TABEL, AANGEVENDE DE TOELAGEN, GELDENDE VOOR:

A. BELANGHEBBENDEN VOORZOVER HUN WEDDE OF LOON IS VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BIJLAGE N A, C , FI EN G VAN HET BEZOLDIGINGSBESLUIT BURGERLIJKE RIJKSAMBTENAREN 1948;

B. BELANGHEBBENDEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 ONDER 4e, 5e EN 6e VAN HET TOELAGEBESLUIT 1951, MET UITZONDERING VAN DE BEAMBTEN OP WEEKLOON BIJ HET L.N. O. EN HET M. N. O.

Wedde *) Toelage **) Wedde *) Toelage **) per uur per uur 332 9,00 0,55 t/m 0,71 0,01 333 9,10 per week per week 334 9,20 26,40 t/m 34,08 0,48 jjj 336 /, Jv 9,40 per maand per maand 115 t/m 200 2,08 337 9,50 201 t/m 240 4,16 338 9,60 241 t/m 304 6,24 339 9,70 305 6,30 340 9,80 306 6,40 341 9,90 307 6,50 342 10,00 308 6,60 343 10,10 309 6,70 344 10,20 310 6,80 345 10,30 311 6,90 346 10,40 312 7,00 347 10,50 313 7,10 348 10,60 314 7,20 349 10,70 315 7,30 350 10,80 316 7,40 351 10,90 317 7,50 352 11,00 318 7,60 353 11,10 319 7,70 354 11,20 320 7,80 355 11,30 321 7,90 356 11,40 322 8,00 357 11,50 323 8,10 358 11,60 324 8,20 359 11,70 325 8,30 360 11,80 326 8,40 361 11,90 327 8,50 362 12,00 328 8,60 363 12,10 329 8,70 364 12,20 330 8,80 365 12,30 331 8,90 366 12,40 Wedde *) Toelage **) Wedde *) Toelage **) 367 12,50 402 16,00 368 12,60 403 16,10 369 12,70 404 16,20 370 12,80 405 16,30 371 12,90 406 16,40 372 13,00 407 16,50 373 13,10 408 16,60 374 13,20 409 16,70 375 13,30 410 16,80 376 13,40 411 16,90 377 13,50 412 17,00 378 13.60 413 17,10 379 13,70 414 17,20 380 13,80 415 17,30 381 13,90 416 17,40 382 14,00 417 17,50 383 14,10 418 17,60 384 14,20 419 17,70 385 14,30 420 17,80 386 14,40 421 17,90 387 14,50 422 18,00 388 14,60 423 18,10 389 14,70 424 18,20 390 14,80 425 18,30 391 14,90 426 18,40 392 15,00 427 18,50 393 15,10 428 18,60 394 15,20 429 18,70 395 15,30 430 18,80 396 15,40 431 18,90 397 15,50 432 19,00 398 15,60 433 19,10 399 15,70 434 19,20 400 15,80 435 19,30 401 15,90 436 19,40

*) Als bedoeld in het eerste lid onder 2e van artikel 2 van het Toelagebesluit 1951.

**) Als bedoeld in het eerste lid van artikel 3a van het Toelagebesluit 1951.

*) Als bedoeld in het eerste lid onder 2e van artikel 2 van het Toelagebesluit 1951.

**) Als bedoeld in het eerste lid van artikel 3a van het Toelagebesluit 1951.