is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1972, no. 502-600, 01-01-1972

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT van 25 oktober 1972, houdende negentiende wijziging lijsten, behorende bij het Besluit U.A.-zelfstandigheden (Stb. 1968, 209).

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 15 september 1972, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling G.M.B., no. 82495, Ons gedaan, gehoord de Geneesmiddelencommissie en na bekendmaking van het ontwerp van dit besluit in de Staatscourant van 12 mei 1972, no. 91, onderscheidenlijk van 21 juni 1972, no. 118;

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408) en artikel 2, eerste en derde lid, van het Besluit U.A.-ztlfstandigheden (Stb. 1968, 209);

De Raad van State gehoord (advies van 27 september 1972, no. 24);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 19 oktober 1972, DirectoraatGeneraal van de Volksgezondheid, Hoofdafdeling G.M.B., no. 83455;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

In de lijsten I en V, behorende bij het Besluit U.A.-zelfstandigheden!), worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

1°. Aan lijst I worden de volgende zelfstandigheden toegevoegd: Baclofenum en zijn zouten Dihydroergocristinum en zijn zouten Dimetracinum en zijn zouten Fenetyllinum en zijn zouten Lidoflazinum Nifurprazinum Phendimetrazinum en zijn zouten Prolintanum en zijn zouten; 2°. In lijst I wordt: a. voor „Fencamfaminum” gelezen: Fencamfaminum en zijn zouten; b. voor „Pemolinum” gelezen: Pemolinum en zijn metaalverbindingen.

!) Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 september 1972 (Stb. 500).

B

1°. Van lijst V worden de volgende toedieningsvormen geschrapt:

Acetan tabletten 500 mg 12 stuks B-complex M.C. dragees 100 stuks Brümmers hoestdrank 200 ml Chefarine „4” neutraal tabletten 20 en 24 stuks Condito tabletten 24 en 144 stuks Coryfin C bonbons 25 stuks Dagra babybalsem 50 g Dagravit C tabletten 50 mg 100, 500 en 1000 stuks Dagravit D kalk met fluor poeder 120 en 300 g Hacom tabletten 12 stuks (wit), 30 stuks (geel) Hoofdpijntabletten Tendo 500 mg 20 stuks Jodiumtinctuur Rectoral 3 ml Massé crème 28 g Meenk maag- en slijmpillen 40 stuks Natusan steriele spray 336 ml Oryn tabletten 12 stuks Pectorali siroop 150 ml Pectorali tinctuur 30, 50 en 100 ml Santo vine drank 1000 ml Sedo tinctuur 30 en 50 ml Silicoderm zalf 35 g Silicoderm F zalf 35 g 2°. Aan lijst V worden de volgende toedieningsvormen toegevoegd: A.P.C. tabletten „Egberts” 20 stuks Calcefor Bruistabletten 10 stuks Leo pillen 60 stuks Metamucil 100 gr Metamucil instant mix sachets 16 stuks Sperti Preparation H Aambeienzalf 54 gr.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 25 oktober 1972.

JULIANA.

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

L. B. J. STUYT.

Uitgegeven de veertiende november 1972.

De Minister van Justitie, VAN AGT.