is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 waaraan de bedragen worden toegevoegd

Artikel en omschrijving Bij 47 Materieel 69 000 Paragraaf 3. Spoor- en tramwegen 61 700 000 49 Bijdragen in de kosten van beveiligingsinstallaties bij spoorwegovergangen, c.q. in de opheffing daarvan 1 700 000 60 Bijdrage aan N.V. Nederlandse Spoorwegen in verband met de aanleg van nieuwe spoor- en tramlijnen ten behoeve van het personenvervoer 60 000 000 Onderafdeling II. Rijksdienst voor het Wegverkeer 3 057 000 64 Materieel 3 057 000 Onderafdeling III. Commissie Vervoersvergunningen 30 000 67 Materieel 30 000 AFDELING IV. ZEESCHEEPVAART 11 100 000 Onderafdeling 1. Algemeen beheer 11 100 000 70 Materieel 100 000 73 Subsidies en bijdragen 1 000 000 76 Steunverlening Zeescheepvaart 10 000 000 AFDELING V. BURGERLUCHTVAART 43 710 000 Onderafdeling 1. Algemeen beheer 9 768 000 99 Ontwikkeling van een luchtverkeersleidingssatelliet 9 768 000 Onderafdeling II. Luchtvaartterreinen 3 328 000 108 Binnenlandse luchtvaartterreinen 1 048 000 110 Ontwikkeling luchthavens 2 280 000 Onderafdeling III. Luchtvaart - inspectie 633 000 113 Materieel 492 000 114 Commissies 141 000 Onderafdeling IV. Rijksluchtvaartschool 5 924 000 116 Materieel 5 924 000 Onderafdeling V. Luchtverkeersbeveiliging 14 050 000 119 Materieel 5 390 000 120 Aandeel Eurocontrol 8 500 000

Artikelen van hoofdstuk XII (Departement van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 waarop de bedragen onbesteed blijven

Artikel en omschrijving Bedrag 51 Materiële uitgaven 69 000 53 Bijdragen in de kosten van beveiligingsinstallaties bij spoorwegovergangen, c.q. in de opheffing daarvan 1 700 000 205 Verhoging van het geplaatste aandelenkapitaal van de N.V. Nederlandse Spoorwegen in verband met de aanleg van nieuwe spooren tramlijnen ten behoeve van het personenvervoer 60 000 000 67 Materiële uitgaven 3 057 000 70 Materiële uitgaven 30 000 73 Materiële uitgaven 100 000 76 Subsidies en bijdragen 1 000 000 79 Steunverlening zeescheepvaart 10 000 000 104 Bijdrage in de kosten van ontwikkeling van een verkeersleidingssatelliet 9 768 000 113 Deelneming in de kosten van binnenlandse luchtvaartterreinen 1 048 000 114 Ontwikkeling luchthavens 2 280 000 116 Materiële uitgaven 492 000 117 Commissies 141 000 119 Materiële uitgaven 5 924 000 122 Materiële uitgaven 5 390 000 123 Aandeel van Nederland in de kosten van Eurocontrol 8 500 000