is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 401-451, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van plaatsing in het Staatsblad en werkt terug tot 1 januari 1978. Voor de periode van 1 januari 1978 tot de dag van in werking treden van dit besluit wordt in artikel 3 in plaats van «f 0,30» gelezen: f 0,25.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Sneem, 26 juli 1978

Juliana

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk a.i.,

A. Pais

Uitgegeven de eenendertigste augustus 1978

De Minister van Justitie a.i., . H. Wiegel