is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AWW per jaar: weduwen met kinderen weduwen zonder kinderen wezen tot 10 jaar wezen van 10 tot 16 jaar wezen va n 16 tot 27 jaa r f 15 774 f 10 782 f 3 486 f 5 130 f 6 678

Van 1 juli 1978 af bedraagt het gedeelte van de uitkeringsbedragen, dat voortvloeit uit de toepassing van het tiende lid van de in de vorige volzin genoemde artikelen voor:

AOW per maand gehuwde bejaarden ongehuwde bejaarden f 87,50 f32,—

A WW per maand weduwen met kinderen weduwen zonder kinderen wezen tot 10 jaar wezen van 10 tot 16 jaar wezen van 16 tot 27 jaar f 87,50 f32,— f 10,50 f 15,50 f20,—

6. De tweede volzin van het tiende lid van de artikelen 9 van de AOW en 21 van de AWW bepaalt, dat bij de eerstvolgende herziening van de uitkeringsbedragen de extra-verhoging als hierbedoeld weer vervalt. Dit betekent derhalve, dat de bijzondere verhoging per 1 juli 1978 slechts zal gelden tot uiterlijk 1 januari 1979.

Opgemerkt zij nog, dat de extra-verhoging met ingang van de maand juli 1978 bij wege van voorschot zal worden uitbetaald.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf