is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT VAN TOEVOEGINGEN

(als bedoeld in artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976)

Hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1978 waaraan de bedragen worden toegevoegd

Artikel en omschrijving bij TOTAAL 1 548 847 000 AFDELING lil. INDUSTRIE 452 637 000 Onderafdeling I. Algemeen beheer 452 637 000 23 Bijdrage aan hoofdstuk VIII van de rijksbegroting inzake investeringen Nederlandse Centrale Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek 3 600 000 25 Kredietverlening aan N.V. S. Muller en Co. 1 050 000 26 Stimulering van speerpuntactiviteiten 29 129 000 27 Rente-overbruggingsregelingen voor de scheepsbouw 5 417 000 30 Ontwikkeling van technische procédés en apparaturen 45 000 000 31 Bevordering van technologische ontwikkeling 1 166 000 32 Herstructureringsmaatregelen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking 13 701 000 33 Structuuronderzoeken van bedrijfstakken 999 000 28 Steunverlening scheepsbouwindustrie 36 Versterking van de structuur van het industriële en dienstverlenende bedrijfsleven en bevordering van de hoogwaardige industrie 40 Uitgaven verband houdende met in Nederland werkgelegenheidscreërende leveranties aan ontwikkelingslanden 41 Steun bij export van kapitaalgoederen van de Nederlandse industrie 70 679 000 233 000 000 12 406 000 13 211 000 37 Civiele verdedigingsvoorbereiding 3 241 000

Artikelen van hoofdstuk XIII (Departement van Economische Zaken) van de begroting van uitgaven van het Rijk voor het jaar 1977 waarop de bedragen onbesteed blijven

Artikel en omschrijving bedrag 30 31a 32 33 35 36 37 38 42 Bijdrage aan hoofdstuk VIII van de rijksbegroting inzake nieuw-, aan- en verbouw van de Nederlandse Centrale Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (artikel 3 van de wet van 30 oktober 1930, Stb.416) Uitgaven voortvloeiende uit de kredietverlening aan de N.V. S. Muller en Co. te Groningen Uitgaven in verband met de stimulering van speerpuntactiviteiten en in verband daarmede verstrekte voorschotten Uitgaven voortvloeiende uit de rente-overbruggi ngsregel ingen ten behoeve van ondernemingen in de scheepsbouw Uitgaven in het belang van de ontwikkeling van technische procédés en apparaturen Voorlichting, onderzoekingen en andere uitgaven in verband met de bevordering van de technologische ontwikkeling Herstructureringsmaatregelen in het kader van de ontwikkelingssamenwerking Structuuronderzoeken van bedrijfstakken en in verband daarmede verstrekte voorschotten Versterking van de structuur van het industriële en dienstverlenende bedrijfsleven en bevordering van de hoogwaardige industrie 3 600 000 1 050 000 29 129 000 5 417 000 45 000 000 1 166 000 13 701 000 999 000 303 679 000 42a Uitgaven verband houdende met in Nederland werkgelegenheidscreërende leveranties aan ontwikkelingslanden 42b Steun bij export van kapitaalgoederen afkomstig van de Nederlandse industrie en in verband daarmede verstrekte voorschotten 44 Uitgaven in verband met de civiele verdedigingsvoorbereiding 12 406 000 13 211 000 3 241 000