is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 2 3 4 7 10 11 12 15 16 19 20 20 / 20E 21 bij TITEL A. GEWONE DIENST AFDELING I. MINISTERIE Onderafdeling I. Algemene Leiding Artikel 1 wordt gelezen: Minister 167 900 a. Jaarwedde 144 492 b. Vakantietoelage 11010 c. Sociale lasten 12 398 waardoor het artikel wordt verhoogd met Artikel 2 wordt gelezen: Staatssecretaris 145 600 a. Jaarwedde 124 908 b. Vakantietoelage 9 607 c. Sociale lasten 11 085 waardoor het artikel wordt verhoogd met Personeelsuitgaven wordt verhoogd met Onderafdeling II. Afdelingen van algemene aard Personeelsuitgaven wordt verminderd met Onderafdeling III. Uitgaven van algemene aard van het Ministerie Kosten in verband met de scholing van personeel wordt verhoogd met Overige sociale lasten wordt verhoogd met Gratificaties wordt verminderd met Uitkeringen ingevolge de Premiespaarregeling rijksambtenaren wordt verminderd met Onderafdeling IV. Sociaal Cultureel Planbureau Personeelsuitgaven wordt verhoogd met Materiële uitgaven wordt verminderd met Onderafdeling VI. Landelijk contact Personeelsuitgaven wordt verhoogd met Materiële uitgaven provinciale bureaus wordt verhoogd met Onderafdeling VII. Overige uitgaven Het volgende artikel vervalt: Personeelsuitgaven Raad voor de Harmonisatie van het specifiek welzijn Materiële uitgaven Raad voor de Harmonisatie van het specifiek welzijn wordt verminderd met Artikel 21 wordt gelezen: Subsidies en voorschotten verband houdende met investeringen in het kader van het bijzonder regionaal welzijnsbeleid 20 214 300 waarvan ten laste van hoofdstuk XVII 1 057 300 zodat wordt uitgetrokken 19 157 000 Maximum van de verplichtingen die in 1976 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 10 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet IS tb. 1927,259) waardoor het artikel wordt verminderd met 4 400 1 700 105 000 70 000 572 000 10 000 600 000 150 000