is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af Artikel 22 wordt gelezen: 22 Bijzondere subsidies voor activiteiten op cultureel en maatschappelijk terrein in verband met de herstructurering van Zuid-Limburg en het stimuleringsbeleid in het Noorden des Lands Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) tot een maximum van f 225 000 terwijl het artikel wordt verminderd met Artikel 22A wordt gelezen: 22A Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1973 17 359 600 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927,259) Artikel 22B wordt gelezen: 22B Uitgaven verband houdende met het programma bestrijding excessieve werkloosheid 1973 3 398 300 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) Artikel 22C wordt gelezen: 22C* Uitgaven verband houdende met het Tweede Werkgelegenheidsprogramma 1972 932 900 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) Artikel 22D wordt gelezen: 22D Uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van de Interim-nota inzake de bestrijding van de werkloosheid (Zittingsstuk 1974-1975-13 110 nr. 1) en het zogenaamde «3,5 miljard programma» (Zittingsstuk 1974-1975-13 100 nr. 27) 95 781 400 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) Artikel 22F wordt gelezen: 22F Uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van het extra werkgelegenheidsprogramma 1975 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) terwijl het artikel wordt verhoogd met 3 900 000 22G Uitgaven verband houdende met het Extra stimuleringsprogramma 1976 (Zst. 1 975-1976, 13 686) wordt verminderd met 23 Subsidies en andere uitgaven voor te houden conferenties en congressen wordt verminderd met 26 Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) wordt verhoogd met 1 951 000 De volgende twee artikelen worden ingevoegd: 26A Uitgaven betreffende afgesloten dienstjaren, waarvoor op het tijdstip der afsluiting van de dienst waartoe zij behoorden, op de artikelen ten laste waarvan zij gebracht hadden moeten worden, de nodige gelden niet beschikbaar waren 8 037 000 26B Kosten van loon- en salarismaatregelen en daarmede verband houdende voorzieningen 78 972 000 AFDELING II. CULTURELE ZAKEN Onderafdeling I. Algemeen 28 Personeelsuitgaven wordt verminderd met Onderafdeling II. Kunsten Paragraaf 1. Instellingen van advies 31 Personeelsuitgaven Raad voor de Kunst wordt verminderd met 1 000 000 6 000 000 300 000 450 000 75 000