is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af 154 155 156 157 160 161 162 163 164 165 171* 172 173 174 175 176 177 179 181* 183 184 Onderafdeling VII. Radio, televisie en pers Personeelsuitgaven van de Om roep raad wordt verminderd met Materiële uitgaven van de Omroepraad wordt verminderd met Personeelsuitgaven van de Dienst van de Regeringscommissaris wordt verhoogd met 35 000 Materiële uitgaven van de Dienst van de Regeringscommissaris wordt verminderd met Personeelsuitgaven van de Persraad wordt verminderd met Materiële uitgaven van de Persraad wordt verminderd met Subsidies op het gebied van het perswezen wordt verminderd met Storting in het Bedrijfsfonds voor de Pers wordt verhoogd met 638 000 AFDELING IV. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Onderafdeling I. Algemeen Personeelsuitgaven wordt verhoogd met 1 020 000 Uitgaven ten behoeve van studiecommissies en begeleidingscommissies en overige uitgaven op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling wordt verhoogd met 75 000 Artikel 171 wordt gelezen: Subsidies ten behoeve van de bevordering van deskundigheid op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) tot een maximum van f 800 000 terwijl het artikel wordt verhoogd met 285 000 Subsidies aan instellingen voor studie en onderzoek wordt verminderd met Onderafdeling II. Samenlevingsopbouw Subsidies en rijksbijdragen ten behoeve van organen voor overleg en advies wordt verhoogd met 140 000 Artikel 174 wordt gelezen: Subsidies en overige uitgaven voor diverse vormen van samenlevingsopbouw Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) tot een maximum van f 1 500 000 terwijl het artikel wordt verhoogd met 3 150 000 Ontwikkelingsprojecten en experimenten op het gebied van de samenlevingsopbouw wordt verminderd met Artikel 176 wordt gelezen: Subsidies, voorschotten en overige uitgaven ten behoeve van voorzieningen in het kader van de stadsvernieuwing Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) tot een maximum van f 16 700 000 terwijl het artikel wordt verminderd met Subsidies ten behoeve van deeltaken van samenwerkingsorganen wordt verhoogd met 425 000 Samenlevingsopbouw in gebieden met bijzondere structuurveranderingen waaronder Oost-Groningen wordt verminderd met Artikel 181 wordt gelezen: Afkoop van nog door de gemeenten te betalen schuldrestanten op vóór 31 december 1970 gebouwde accommodaties voor meervoudig gebruik 10 300 000 Rijksbijdragen, subsidies en overige uitgaven ten behoeve van woonwagencentra en woonwagenwerk wordt verminderd met Subsidies en overige uitgaven ten behoeve van allochtone groepen wordt verminderd met 64 000 15 000 35 000 28 000 20 000 50 000 52 500 25 000 88 000 1 976 600 4 900 000 2 960 000