is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af toegestaan bedrag Artikel 87 wordt gelezen: 87* Voeding 8 947 701 waarvan: komt ten laste van artikel 27 22 300 wordt terugontvangen 453 300 475 600 zodat wordt - uitgetrokken 8 472 101 Maximum van de verplichtingen, die in 1976 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 94 100 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet IStb. 1927, 259) waardoor het artikel wordt verhoogd met 501 000 8 472 101 88 Reis-, verblijf- en verplaatsingskosten wordt verminderd met 182 000 21 346 000 Artikel 89 wordt gelezen: 89* Onderwijs en opleiding 12 664 202 waarvan komt ten laste van artikel 27 14 900 zodat wordt - uitgetrokken 12 649 302 Maximum van de verplichtingen, die in 1976 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 3 480 000 waardoor het artikel wordt verminderd met 3 350 698 12 649 302 90 Uitgaven ten behoeve van de geestelijke verzorging wordt verminderd met 3 000 92 000 Artikel 91 wordt gelezen: 91* Uitgaven ten behoeve van de lichamelijke en geneeskundige verzorging van militairen en hun gezinnen Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet IStb. 1927, 259) terwijl het artikel wordt verminderd met 33 000 25 579 904 92 Ontwikkeling, sport en ontspanning wordt verminderd met 168 000 1 517 000 93 Uitkeringen ingevolge de Premiespaarregeling Rijksambtenaren wordt verminderd met 11 000 744 000 94 Kostwinnersvergoedingen en uitgaven ingevolge het inkomstenvergoedingsbesluit-militairen wordt verminderd met 1 229 000 2 255 000 95 Sociale zorg wordt verhoogd met Artikel 96 wordt gelezen: 1 004 000 3 428 000 96* Voorziening woonruimte 14 798 594 waarvan wordt terugontvangen 7 969 000 zodat wordt - uitgetrokken 6 829 594 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet IStb. 1927, 259) waardoor het artikel wordt verminderd met 1 460 000 6 829 594 97 Begrafeniskosten en onderhoud van graven en begraafplaatsen wordt verminderd met 11 000 33 000 Onderafdeling II. Aanschaffing en onderhoud van het materieel en van gebouwen, werken en terreinen Paragraaf 1. Aanschaffingen