is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af toegestaan bedrag Artikel 98 wordt gelezen: 98* Aanschaffing van groot materieel Maximum van de verplichtingen, die in 1976 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 133 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) Aanschaffing van Northrop-F5-vliegtuigen Vervanging F-104G-vliegtuigert Aanschaffing ten behoeve van overige vliegtuigen Aanschaffing van vervoermiddelen Aanschaffing van elektrisch en elektronisch materieel Aanschaffing van bewapeningsmaterieel Hawk improvement program Aanschaffing van springstoffen en munitie Aanschaffing van technische installaties Aanschaffing van overig materieel Opdrachten betreffende speurwerk en ontwikkeling waardoor het arti kei wordt verminderd met Artikel 99 wordt gelezen: 99* Aanschaffing van inventarisgoederen en klein materieel 3 829 180 waarvan wordt terugontvangen 31 700 zodat wordt - uitgetrokken 3 797 480 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) waardoor het artikel wordt verhoogd met Artikel 100 wordt gelezen: 100* Nieuwbouw, aanbouw en aankoop van gebouwen, werken en terreinen Maximum van de verplichtingen, die in 1976 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 12 900 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) terwijl het artikel wordt verhoogd met Paragraaf 2. Onderhoud Artikel 101 wordt gelezen: 101* Onderhoud van het materieel 120 103 403 waarvan: komt ten laste van de artikelen 27 en 39 1 123 700 wordt terugontvangen 240 000 1 363 700 zodat wordt - uitgetrokken 118 739 703 Maximum van de verplichtingen, die in 1976 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 26 410 300 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) waardoor het artikel wordt verminderd met Artikel 102 wordt gelezen: 102* Onderhoud van gebouwen, werken en terreinen Maximum van de verplichtingen, die in 1976 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 2 485 900 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) terwijl het artikel wordt verhoogd met 8 601 824 75 404 646 30 142 694 13 525 312 88 930 823 86 249 830 91 253 319 44 304 763 7 402 693 6 114 707 4 650 469 456 581 080 725 000 3 797 480 7 990 000 52 529 652 67 188 736 118 739 703 418 032 35 453 927