is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af toegestaan bedrag Artikel 102a wordt gelezen: 102a Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1973 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) Artikel 102b wordt gelezen: 102b Uitgaven verband houdende met het Tweede Werkgelegenheidsprogramma 1972 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) Artikel 102c wordt gelezen: 102c Uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van de Interim-nota inzake de bestrijding van de werkloosheid (Zst. 1974-1975, 13 110 nr. 1) Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) Artikel 102d wordt gelezen: 102d Uitgaven verband houdende met activiteiten in het kader van het z.g. 3,5 mld. programma (Zst. 1974-1975, 13 100 nr. 27) Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) terwijl het artikel wordt verhoogd met Artikel 102f wordt gelezen: 102f Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1975 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) terwijl het artikel wordt verhoogd met Het volgende artikel wordt ingevoegd: 102g Extra stimuleringsprogramma 1976 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) Onderafdeling III. Overige exploitatiekosten Artikel 103 wordt gelezen: 103* Huisvestingskosten 33 421 904 waarvan: komt ten laste van artikel 27 17 900 wordt terugontvangen 713 100 731 000 zodat wordt - uitgetrokken 32 690 904 waardoor het artikel wordt verminderd met 104 Bu reau kosten wordt verminderd met Artikel 105 wordt gelezen: 105* Benzine, olie, smeer middelen e.d. waarvan: komt ten laste van artikel 27 wordt terugontvangen zodat wordt uitgetrokken 124 534 109 waardoor het artikel wordt verhoogd met Artikel 106 wordt gelezen: 136 625 509 355 200 11 736 200 12 091 400 72 630 20 443 375 477 171 000 1 796 091 160 000 2 400 000 837 811 837 811 1 287 096 32 690 904 5 000 5 190 472 5 534 109 124 534 109