is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af toegestaan bedrag 106* Overige uitgaven 5 211 689 waarvan komt ten laste van artikel 27 19 300 zodat wordt - uitgetrokken 5 192 389 Maximum van de verplichtingen, die in 1976 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 181 000 waardoor het artikel wordt verminderd met Onderafdeling IV. Onderdelen welke afzonderlijk zijn geraamd Paragraaf 1. Depot Straalmotoren Artikel 107 wordt gelezen: 107* Depot Straalmotoren 17 263 468 waarvan komt ten laste van andere artikelen 10 329 500 zodat wordt - uitgetrokken 6 933 968 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet fStb. 1927, 259) waardoor het artikel wordt verhoogd met AFDELING V. DIENST VAN HET LOODSWEZEN ENZ. 108 Bezoldiging burgerpersoneel wordt verhoogd met 109 Bezoldiging militair personeel wordt verminderd met 110 Uitkering bij functioneel leeftijdsontslag wordt verhoogd met Artikel 111 wordt gelezen: 111 * Aanschaffing van schepen, gebouwen, werken en terreinen en overig materieel Maximum van de verplichtingen, die in 1976 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 26 229 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) terwijl het artikel wordt verminderd met Artikel 111a wordt gelezen: 111a Uitgaven verband houdende met het extra werkgelegenheidsprogramma 1975 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) Artikel 112 wordt gelezen: 112* Exploitatie-uitgaven van schepen, gebouwen, werken en terreinen en overig materieel 8 910 000 waarvan komt ten laste van derden 2 310 000 zodat wordt - uitgetrokken 6 600 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) waardoor het artikel wordt verminderd met 113 Overige uitgaven wordt verhoogd met 87 611 6 272 000 1 294 000 103 000 166 000 18 471 000 748 000 807 000 5 192 389 6 933 968 109 012 000 729 000 8 256 000 27 118 955 817 000 6 600 000 6 571 000