is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel bij af toegestaan bedrag 114 115 116* 117 118 119* 120 * AFDELING VI. KONINKLIJKE MARECHAUSSEE Artikel 114 wordt gelezen: Bezoldiging burgerpersoneel 5 937 000 waarvan komt ten laste van hoofdstuk VI van de rijksbegroting 100 000 zodat wordt uitgetrokken 5 837 000 waardoor het artikel wordt verminderd met Artikel 115 wordt gelezen: Bezoldiging militair personeel 108 248 500 waarvan komt: ten laste van hoofdstuk VI van de rijksbegroting 2 000 000 ten laste van hoofdstuk VII van de rijksbegroting 6 448 500 8 448 500 zodat wordt uitgetrokken 00 800 000 waardoor het artikel wordt verminderd met Artikel 116 wordt gelezen: Overige personele uitgaven waarvan komt: ten laste van hoofdstuk VI van de rijksbegroting ten laste van hoofdstuk VII van de rijksbegroting zodat wordt uitgetrokken 14 276 790 400 000 805 300 1 205 300 13 071 490 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) waardoor het artikel wordt verhoogd met Aanschaffing van groot materieel wordt verhoogd met Aanschaffing van inventarisgoederen en klein materieel wordt verhoogd met Artikel 119 wordt gelezen: Nieuwbouw, aanbouw en aankoop van gebouwen, werken en terreinen Maximum van de verplichtingen, die in 1976 zullen worden aangegaan, voor zover deze ten laste van latere dienstjaren tot uitgaven zullen leiden f 5 400 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) terwijl het artikel wordt verminderd met Artikel 120 wordt gelezen: Onderhoud van het materieel en van gebouwen 7 035 889 waarvan komt ten laste van hoofdstuk VI van de rijksbegroting 300 000 zodat wordt uitgetrokken 6 735 889 Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259) waardoor het artikel wordt verhoogd met 2 319 000 690 000 77 000 1 572 700 172 000 5 837 000 5 008 000 99 800 000 13 071 490 4 955 297 501 000 530 000 9 263 736 6 735 889