is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

656

Besluit van 27 november 1978, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in artikel 3 van het Verhaalsbesluit Algemene burgerlijke pensioenwet, artikel 15 van het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet, artikel 4 van het Koninklijk besluit van 22 december 1969 (Stb. 595) en artikel 3 van het Koninklijk besluit van 29 april 1970 (Stb. 198)

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 16 november 1978, nr. AW78/U985, Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidspersoneelszaken, Hoofdafdeling Pensioenen en Wachtgelden, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Defensie,

C. L. J. van Lent;

Gelet op artikel 5 van het Verhaalsbesluit Algemene burgerlijke pensioenwet, artikel 15, zesde lid, van het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet, artikel 7 van Ons besluit van 22 december 1969 (Stb. 595) en artikel 6 van Ons besluit van 29 april 1970 (Stb. 198);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De bedragen vanf 16.404,-voorkomende in:

a. artikel 3, eerste lid, van het Verhaalsbesluit Algemene burgerlijke pensioenwet 1 ; b. artikel 15, eerste en derde lid, van het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet 1 ; c. artikel 4, eerste en tweede lid, van Ons besluit van 22 december 1969 (Stb. 595) 1 ; d. artikel 3, eerste lid, van Ons besluit van 29 april 1970(Stb. 198) 1 , worden gerekend van 1 augustus 1978 gewijzigd in f 16.632,-.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.