is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

54

Wet van 14 februari 1979, houdende naturalisatie van Corenblit, Yaagov en 24 anderen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturalisatie van Corenblit, Yaagov en 24 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan:

1 Corenblit, Yaagov, geboren te Petah-Tigva (Israël) 14 juli 1944, wonende te Amsterdam (Noord-Holland) met bepaling dat, voor zoveel nodig, de geslachtsnaam van verzoeker wordt vastgesteld als «Corenblit»; 2 van de Haar, Eva Christina, geboren te Wolfsberg (Oostenrijk) 11 oktober 1972, wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Holland); 3 Hatzopoulos, Triantafillos, geboren te Thourion (Griekenland) 10 juni 1938, wonende te Eindhoven (Noord-Brabant); 4 Helmi, Ahmad Munir, geboren te Cairo (Egypte) 22 april 1947, wonende te Ubach over Worms (Limburg), met bepaling dat, voor zoveel nodig, de geslachtsnaam van verzoeker wordt vastgesteld als «Helmi» en zijn voornamen als «Ahmad Munir»; 5 Hüttmann, Anthoni, geboren te Hamburg (Bondsrepubliek Duitsland) 1 augustus 1929, wonende te Sassenheim (Zuid-Holland), met bepaling dat de spelling van verzoekers geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Hüttmann»;