is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 51-100, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

67

Besluit van 16 februari 1979, houdende schorsing van het besluit van de raad der gemeente Rijssen tot het niet openstellen op zondag van het gemeentelijk zwembad «De Koebelt» te Rijssen

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken a.i., van 13 februari 1979, Directie Financiën Binnenlands Bestuur, Afdeling Algemene Zaken en Belastingen, nr. F79/U327;

Overwegende dat de raad der gemeente Rijssen bij besluit van 25 oktober 1978, nr. 78-XIV, heeft besloten op bladzijde 4 van de toelichting op de begroting 1979 van de zwem- en polovereniging «De Koebelt» te Rijssen, de achttiende regel, luidende «zondag van 12.30- 17.30 uur» door te halen;

dat het wenselijk is, hangende het onderzoek naar de vraag of dit besluit wegens strijd met de wet of het algemeen belang moet worden vernietigd, de werking ervan te voorkomen;

Gelet op artikel 185, eerste lid, der gemeentewet;

Flebben goedgevonden en verstaan:

het bovenbedoelde besluit van de raad der gemeente Rijssen d.d. 25 oktober 1978 te schorsen tot 1 januari 1980.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 16 februari 1979

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. Wiegel

Uitgegeven de achtste maart 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter