is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 Prijic, Munevera, geboren te Zavidovici (Joegoslavië) 29 oktober 1951, wonende te Nijmegen (Gelderland), met bepaling dat de spelling van verzoeksters geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Prijic»; 22 Rahamem, Yakoob, geboren te Basrah (Irak) 19 september 1953, wonende te Amsterdam (Noord-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker wordt vastgesteld als «Rachamim» en zijn voornaam als «Yacob»; 23 Schelstraete, Remi Albert, geboren te Terneuzen (Zeeland) 28 februari 1906, wonende te Nijmegen (Gelderland); 24 Silva Miranda, Jovindo, geboren te Sao Vicente (Kaapverdië) 1 juni 1941, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland) met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker wordt gewijzigd in «Miranda».

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan:

1 Silva Miranda, Marcos Leite, geboren te Sao Vicente (Kaapverdië) 15 mei 1961, wonendete Sao Vicente (Kaapverdië); 2 Miranda, Maria Teresia, geboren te Sao Vicente (Kaapverdië) 18 februari 1966, wonendete Sao Vicente (Kaapverdië); 3 Miranda, Lucia Maria, geboren te Coimbra (Portugal) 13 februari 1967, wonende te Portugal.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech, 17 maart 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie,

E. A. Haars

Uitgegeven de negenentwintigste maart 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten Kamerstukken I11978/79,15480 Hand. I11978/79, blz. 3770 Kamerstukken 11978/79,15 480 (78) Hand. 11978/79, blz. 509 Generaal: