is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAMINGEN UITGAVEN EN INKOMSTEN IN DE PERIODE 1977-1983

De Nieuwe tarieven

In de nota van toelichting omroepbijdragetarieven 1979 is voor wat betreft de ontwikkeling van de omroepbijdragetarieven uitgegaan van een toeneming in de jaren 1980 en 1981 van het A-tarief met f 6,- en van het B-tarief met f 1,50. Voor 1982 werd voorshands uitgegaan van een stijging met f 9,respectievelijk f 2,-.

Uit de actualisering van de ramingen van inkomsten en uitgaven blijkt dat voor 1980 kan worden volstaan met een stijging van het A-tarief metf 4,-en van het B-tarief met f 1,-. Voor de raming van de ontwikkeling van de tarieven na 1980 zij verwezen naar onderstaande reeks:

1979 1980 1981 1982 1983 (in guldens) Tarief A 126- 130,134, 138,142, Tarief B 37,50 38,50 39,50 40,50 41,50

Bij vorenstaande ontwikkeling van de tarieven neemt de algemene reserve van de omroep geleidelijk af en speelt daarmee een rol bij de financiering van de uitgaven.

Uiteraard zijn de ramingen voor de jaren na 1980 zeer voorlopig. Zij zullen jaarlijks worden geactualiseerd.

Rekening houdende met de eerder in deze nota geschetste ontwikkelingen ontstaat het hierna volgende overzicht van uitgaven en inkomsten in de periode 1977-1983.

Uitgaven en inkomsten in de periode 1977—1983 (in miljoenen guldens)

1977 begroting 1977 jaarrek. 1978 begroting 1979 begroting 1980 1981 1982 1983 ramingen Uitgaven Exploitatie 507,0 498,7 550,5 611,0 652,8 696,2 742,5 791,9 Investeringsfonds - - 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Omroepraad en Regeringscommissariaat 1,0 1,1 1,2 1,9 1,5 1,6 1,8 1,9 NOZEMA-kosten 28,6 23,6 27,3 27,5 35,1 37,2 38,9 44,6 Inningskosten en kosten radiocontrole dienst 27,4 24,7 28,7 31,6 34,6 37,0 39,5 42,2 Kosten doelmatigheidsonderzoek NOS 1,5 1,5 1,5 1,5 Lijn- en verbindingskosten NOS' 18,1 14,1 16,4 - - - - - Reserveringen Algemene Reserve + 8,0 + 63,8 7. 14,9 7. 1,5 7.13,0 7. 24,0 7. 34,7 7. 53,6 Regionale Omroep Educatieve/instructieve 5,0 5,0 5,0 — — — — uitzendingen 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Totaal 599,6 635,5 658,7 715,0 754,0 791,0 831,0 870,0 Inkomsten t Opbrengst omroepbijdragen 432,1 456,7 470,8 515,0 545,0 574,0 605,0 636,0 Netto opbrengst reclame 147,5 150,3 162,9 176,0 188,0 199,0 211,0 224,0 Opbrengst rente 20,0 28,5 25,0 24,0 21,0 18,0 15,0 10,0 Totaal inkomsten 599,6 635,5 658,7 715,0 754,0 791,0 831,0 870,0

' Na 1978 verwerkt in de post exploitatieuitgaven.