is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgaande van de stand van de algemene reserve ultimo 1977 van f 295,6 mln. is de ontwikkeling van de algemene reserve als volgt:

Ontwikkeling algemene reserve (in miljoenen guldens)

Ultimo 1977 295,6 1978 : uitgaven 676,1 ' middelen 658,7 7. 17,4 Saldo ultimo 1978 278,2 1979 : uitgaven 716,5 middelen 715,0 7. 1,5 Saldo ultimo 1979 276,7 1980 : uitgaven 767,0 middelen 754,0 7. 13,0 Saldo ultimo 1980 263,7 1981 : uitgaven 815,0 middelen 791,0 7. 24,0 Saldo ultimo 1981 239,7 1982 : uitgaven 865,7 middelen 831,0 7. 34,7 Saldo ultimo 1982 205,0 1983 : uitgaven 923,6 middelen 870,0 7. 53,6 Saldo ultimo 1983 151,4

1 In dit bedrag is begrepen het ten laste van de algemene reserve gebrachte bedrag van f 2,5 mln. voor de NOZEMA-aandelen transactie.

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, M. Gardeniers-Berendsen