is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 231-270, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage IIA

Behorende bij het Bezoldigingsreglement politie 1958 bevattende

De salarisschalen van de ambtenaren van gemeentepolitie (niet-korpschefs) in guldens per maand met leeftijd, respectievelijk salarisanciënniteit in jaren, met ingang van de datum zoals in de betreffende kolom is aangegeven.

Schaal 1

adspirant

Leeftijd m.i.v. m.i.v. 1-6-1978 1-8-1978 17 1196 1214 18 1324 1344 19 1453 1474 20 1581 1604 21 1709 1734 22 1801 1826 23 1912 1939 24 en ouder 1978 2005

Schaal 2

agent

Leeftijd m.i.v. m.i.v. 1-6-1978 1-8-1978 18 1703 1714 19 1801 1818 20 1922 1945 Sal. anc. 0 2043 2072 1 2115 2146 2 2151 2183 3 2190 2222 4 2229 2261 5 2268 2300 6 2308 2341 7 2360 2393 8 2412 2447 9 2466 2501 10 2520 2555 11 2574 2610 12 2628 2665

Schaal 3

hoofdagent

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-6-1978 1-8-1978 0 2268 2300 1 2308 2341 2 2360 2393 3 2412 2447 4 2466 2501 5 2520 2555 6 2574 2610 7 2628 2665 8 2673 2710 9 2718 2756 10 2763 2802 11 2809 2848 12 2855 2894 13 2901 2941

Schaal 4

brigadier

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-6-1978 1-8-1978 0 2718 2756 1 2763 2802 2 2809 2848 3 2855 2894 4 2901 2941 5 2958 2999 6 3016 3058 7 3074 3117 8 3132 3176 9 3191 3236 10 3251 3297 11 3312 3358

Schaal 5

adjudant

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-6-1978 1-8-1978 0 3191 3236 1 3251 3297 2 3312 3358 3 3367 3414 4 3423 3470 5 3479 3527 6 3535 3585 7 3592 3643 8 3649 3700 9 3706 3757 10 3763 3815 11 3820 3874

Schaal 6

surnumerair

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-6-1978 1-8-1978 0 2308 2341 1 2429 2464 2 2550 2587

Schaal 7

ambtenaar 3e klasse

Sal. anc. m.i.v. m.i.v. 1-6-1978 1-8-1978 0 2751 2789 1 2856 2896 2 2961 3003 3 3067 3110 4 3174 3218 5 3281 3327 6 3388 3436 7 3495 3545 8 3603 3654 9 3711 3764 10 3820 3874